2015

Formleg opnun Batamiðstöðvar á Kleppi

Keppendur í WOW Cyclothon söfnuðu 21.728.250 krónum til styrktar 
uppbyggingu Batamiðstöðvar á geðsviði Landspítalans á Kleppi

Þriðjudaginn 22. desember var Batamiðstöðin á Kleppi formlega opnuð þar sem María Einisdóttir, framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala, ásamt samstarfsfólki tók á móti aðstandendum WOW Cyclothon, liðsmönnum Hjólakrafts og öðrum gestum og fræddi þau um þá starfsemi sem þegar er hafin í Batamiðstöðinni.
Batamidstod 7.jpg
WOW Cyclothon hjólreiðakeppnin sem fram fór síðastliðið sumar gekk vonum framar í blíðskaparveðri nær allan hringinn. Aldrei hafa jafnmargir keppendur tekið þátt en u.þ.b. þúsund manns hjóluðu hringinn sem þýðir að keppnin er orðin stærsti einstaki hjólreiðaviðburður á Íslandi og samkvæmt Matthias Ebert, sem vann einstaklingskeppnina, er WOW Cyclothon ein stærsta „Ultra Cycling“ keppni í heimi miðað við fjölda þátttakenda. 

Aldrei fleiri áheit

Keppendur í WOW Cyclothon söfnuðu 21.728.250 krónum til styrktar uppbyggingu Batamiðstöðvar á geðsviði Landspítalans á Kleppi sem er mun meira en safnaðist í keppninni í fyrra en þá söfnuðust um 15 milljónir. Hjólakraftsliðin fjögur unnu áheitasöfnunina og söfnuðu samtals 1.034.500 krónum en lið MP banka kom fast á hæla þeirra og safnaði 1.021.000 krónum. Söfnunarfénu verður varið til að byggja upp aðstöðu til hreyfingar á Kleppi og til að ráða íþróttafræðing til að leiða verkefnið.
Batamidstod 8.jpg
Batamiðuð þjónusta er vel á veg komin á Kleppi og er Batamiðstöðin einn liður í að bæta þá þjónustu. Batamiðstöðin er ört vaxandi og eru þeir liðir sem í boði eru innan hennar orðnir hátt í tuttugu talsins. Allt er það elju starfsfólk og þeim stuðning sem WOW Cyclothon hefur sýnt að þakka hve ört hún hefur vaxið. Nú geta skjólstæðingar Klepps valið um ýmis virknitengd úrræði þar sem hreyfing er í forgrunni.
Batamidstod 10.jpg

Batamiðstöð er tilraunaverkefni til þriggja ára og krefst þess að ráðnir séu tveir íþróttafræðingar auk þess sem þarf að byggja upp aðstöðu til hreyfingar á Kleppi. Rafn Haraldur Rafnsson, íþróttafræðingur var fenginn til að leiða verkefnið en vonast er til að það skili sér í bættum lífsstíl með lækkun á kostnaði fyrir notendur sjálfa, t.d. lækkun á lyfjakostnaði og fyrir samfélagið í heild. Fyrst og fremst eykur Batamiðstöð lífsgæði notenda geðsviðs sem er aðalhvatinn að baki verkefninu. Reynslan hefur sýnt að með hreyfingu hafa geðsjúkir fengið skjótari bata og geta tekið fyrr þátt í samfélaginu t.d. með atvinnuþátttöku. „Öll þekkjum við hve fjölþætt vægi hreyfingar er fyrir almenna heilsu fólks og andlega vellíðan. Á það einnig við um fólk með geðraskanir.  Reynslan sýnir að einstaklingar með geðklofa sem stunda líkamsrækt eiga oft auðveldara með að hafa stjórn á einkennum sjúkdómsins,“ segir María Einisdóttir, framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala.

„Það dylst engum að góð líkamleg heilsa og hreyfing skiptir sköpum fyrir lífsgæði fólks. Fólk  með geðfötlun á þó því miður oft erfitt með að huga að sinni líkamlegu heilsu á sama tíma og það glímir við mikla geðræna og tilfinningalega erfiðleika.  Aðstoð við það getur því skipt sköpum í lífi fólks.  Að veita hverjum og einum þann stuðning sem til þarf, ráðgjöf og val um ólíkar leiðir til heilsueflingar tryggir aukin lífsgæði og er því lykilatriði í öflugri og persónumiðaðri geðheilbrigðiþjónustu. Það hefur sýnt sig að styrkur WOW Cyclothon til þessa verkefnis er ómetanlegur,“ segir Hjalti Einarsson verkefnastjóri á geðsviði Landspítalans.

Batamidstod 9.jpg
Aðstandendur WOW Cyclothon eru í skýjunum með hversu vel tókst til við keppnina og áheitasöfnunina og vilja koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem tóku þátt sem og þeirra sem fylgdust með og lögðu hönd á plóginn með áheitum. 

--- --- ---


Hjólað til styrktar uppbyggingar Batamiðstöðvar á geðsviði Landspítalans á Kleppi


image002.jpg

Skúli Mogensen og Magnús Ragnarsson stofnendur WOW Cyclothon ásamt Maríu Einisdóttur framkvæmdastjóra geðsviðs Landspítalans.


WOW Cyclothon hjólreiðakeppnin verður haldin í fjórða sinn dagana 23. júní -26. júní .  Í keppninni verður hjólað  með boðsveitarformi hringinn í kringum Ísland, um Hvalfjörð og yfir Öxi á innan við 72 tímum.  Skráningu í keppnina lauk í byrjun maí en yfir þúsund manns eru skráðir til leiks í 115 liðum.

Markmiðið er ekki eingöngu að hjóla til sigurs heldur einnig að styðja gott málefni. Í fyrra söfnuðust um 15 milljónir til styrktar tækjakaupum fyrir bæklunarskurðdeild Landspítalans. Í ár verður hjólað til styrktar uppbyggingu Batamiðstöðvar á geðsviði Landspítalans á Kleppi en málefni geðsjúkra hafa almennt ekki notið mikils stuðnings í samfélaginu. Söfnunarfénu verðu varið til að byggja upp aðstöðu til hreyfingar á Kleppi og til að ráða íþróttafræðing til að leiða verkefnið. Aðstendur WOW Cyclothon vilja einnig leggja sitt lóð á vogaskálarnar í baráttu gegn fordómum í garð geðsjúkra.

„Geðsjúkdómar eru alvarlegir sjúkdómar og ein helsta orsök langvinnra veikinda. Rannsóknir benda til þess að stór hluti sjúklinga með geðræn veikindi hreyfi sig lítið, neyti óhollari fæðu, reyki meira og lifi almennt óheilsusamlegra lífi en heilbrigðir einstaklingar. Þetta leiðir til aukins algengis lífsstílstengdra sjúkdóma og stórskertra lífsgæða. Öll þekkjum við hve fjölþætt vægi hreyfingar er fyrir almenna heilsu fólks og andlega vellíðan. Á það einnig við um fólk með geðraskanir.  Reynslan sýnir til að einstaklingar með geðklofa sem stunda líkamsrækt eiga oft auðveldara með að hafa stjórn á einkennum sjúkdómsins. Þessi einkenni geta t.d. verið skortur á frumkvæði, félagsleg einangrun og ofskynjanir. Hreyfing er stór þáttur í bataferli sjúklinga og því til mikils að vinna ef hægt er að bjóða upp á líkamsþjálfun sem hluta af endurhæfingu þeirra og auka um leið lífsgæðin“ segir María Einisdóttir framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala.

„Á meðferðardeildinni í Laugarásnum hafa íþróttafræðingar boðið upp á hreyfingu sem hluta af meðferð, en þar er í endurhæfingu ungt fólk með geðrofssjúkdóma. Ekki hefur verið möguleiki að bjóða upp á hreyfingu sem meðferðarúrræði á Kleppi vegna fjárskorts. Á Kleppsspítala eru 50 legurými auk þess sem stór hópur sækir þangað daglega þjónustu dag- og göngudeilda. Með þessum styrk verður því  hægt að bjóða upp á heildræna heilsueflingu þar sem fer saman fræðsla og stuðningur fagaðila. Með söfnun WOW Cyclothon verður loksins hægt að láta draum um Batamiðstöð á Kleppi rætast“ segir María.

Batamiðstöð
Hreyfing hefur jákvæð áhrif á geðræn einkenni og því er mikilvægt að leggja áherslu á uppbyggingu úrræða á  geðsviði Landspítala sem gerir skjólstæðingum kleift að stunda líkamsrækt sér til heilsubótar og aukinna lífsgæða. Batamiðstöð er tilraunaverkefni til þriggja ára og krefst þess að ráðnir séu tveir íþróttafræðingar auk þess sem kaupa þarf tæki í íþróttasalinn á Kleppi. Fyrirhugað er að byggja upp íþróttaaðstöðu á Kleppi og ráða íþróttafræðinginn Rafn Harald Rafnsson til að leiða verkefnið. Vonast er til að verkefnið skili sér í bættum lífsstíl með lækkun á kostnaði fyrir notendur sjálfa t.d. lækkun á lyfjakostnaði og fyrir samfélagið í heild. En fyrst og fremst eykur Batamiðstöð lífsgæði notenda geðsviðs sem er aðalhvatinn að baki verkefninu.  Reynslan hefur sýnt sig að með hreyfingu hafa geðsjúkir fengið skjótari bata og geta tekið fyrr þátt í samfélaginu t.d. með atvinnuþátttöku.       
   
„Það dylst engum að góð líkamleg heilsa og hreyfing skiptir sköpum fyrir lífsgæði fólks. Fólk  með geðfötlun á þó því miður oft erfitt með að huga að sinni líkamlegu heilsu á sama tíma og það glímir við mikla geðræna og tilfinningalega erfiðleika.  Aðstoð við það getur því skipt sköpum í lífi fólks.  Að veita hverjum og einum þann stuðning sem til þarf, ráðgjöf og val um ólíkar leiðir til heilsueflingar tryggir aukin lífsgæði og er því lykilatriði í öflugri og persónumiðaðri geðheilbrigðiþjónustu. Styrkur WOW Cyclothon til þessa verkefnis er því ómetanlegur“ segir Hjalti Einarsson verkefnastjóri á geðsviði Landspítalans.